Mot den moderne fotballen

Norsk tribunekultur
Forum rules
User avatar
Yankee
Posts: 30
Joined: 12 Nov 2013, 09:32

Re: Mot den moderne fotballen

Postby Yankee » 12 Dec 2013, 04:31

Han har skjønt en ting, men herregud!

http://www.tv2.no/play/sport/fotball/-d ... 76873.html

User avatar
Gjedden
Posts: 44
Joined: 31 Oct 2012, 12:23

Re: Mot den moderne fotballen

Postby Gjedden » 28 Dec 2013, 16:35

Vet ikke hvor denne hører hjemme, men plasserer denne her.

http://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/england/Ja_-vi-elsker-engelsk-fotball-409486_1.snd#.Ur7NabTOQmE
Ja, vi elsker engelsk fotball
Nordmenn + engelsk fotball = sant. Det startet med et pling og ble til et intenst avstandsforhold.
Aurinegro

User avatar
SharpX
Posts: 127
Joined: 11 Nov 2012, 23:41

Re: Mot den moderne fotballen

Postby SharpX » 29 Dec 2013, 14:31

Akkurat det der har nok ødelagt mye for norsk fotball.

User avatar
Sjanten
Ikaros
Posts: 450
Joined: 30 Oct 2012, 23:16
Location: Oslo

Re: Mot den moderne fotballen

Postby Sjanten » 29 Dec 2013, 14:44

Nok en pinlig artikkel om våre anglofile landsmenn:
http://www.aftenposten.no/100Sport/fotb ... sAIFSflB8G

"Det finnes ikke noe mer upersonlig enn en nordmann som holder med City, slår Elvik fast.

- Hvorfor det?

- De hadde aldri likt City om klubben ikke hadde fått nye eiere som hadde kjøpt mange dyre spillere og vunnet.

- Og det kan man ikke si om dere United-supportere?

- Det er en forskjell. Vi har jo fått nye eiere som må bruke penger på nedbetaling av lån heller enn spillerkjøp. Det er faktisk nesten litt deilig, den slitefølelsen."


Akkurat ja!

User avatar
Baddas
BGG
Posts: 379
Joined: 31 Oct 2012, 12:18

Re: Mot den moderne fotballen

Postby Baddas » 24 Jan 2014, 23:48

Tror denne passer her i tråden "Mot den moderne fotballen":

Image

Storhamar
Posts: 64
Joined: 31 Oct 2012, 16:45

Re: Mot den moderne fotballen

Postby Storhamar » 25 Jan 2014, 23:02

http://www.vg.no/sport/motorsport/rally ... /10128459/

Og enda må kampene flyttes for å få "bedre sendetid"!!!!

User avatar
Sjanten
Ikaros
Posts: 450
Joined: 30 Oct 2012, 23:16
Location: Oslo

Re: Mot den moderne fotballen

Postby Sjanten » 27 Feb 2014, 20:12

Supporterloven ble diskutert i Stortingets spørretime i går. Her er referatet:

Spørsmål 21
Jan Bøhler (A) [13:56:57]: Jeg vil først bare få gjøre oppmerksom på at det etter at jeg sendte spørsmålet til ekspedisjonskontoret – ved en teknisk glipp som de beklager der – har falt ut et ord fra spørsmålet, noe som gjør at statsråden ikke har fått med hele meningen i det jeg spør om, dessverre. Jeg ble først oppmerksom på dette i dag. Men jeg leser spørsmålet og understreker ordet når jeg kommer dit:

«I de store byene har det i de senere fotballsesongene operert grupper av voldelige risikosupportere, eller casuals, som gjentatte ganger har skapt slagsmål og farlige situasjoner. Politiet må bruke store ressurser på å prøve å holde dem i sjakk og unngå at noen kommer til skade. De har derfor gått inn for lovforslag som gjør at de som er aktive i voldelige casualsmiljøer, kan nektes opphold på stadion og i bykjernen ifm. risikokamper.

Vil statsråden når vi nå står overfor en ny sesong, følge opp disse lovforslagene?»

Statsråd Anders Anundsen [13:57:53]: Justis- og beredskapsdepartementet fikk 5. februar i år oversendt et forslag fra Politidirektoratet om lovendring med det formål å styrke politiets håndtering av sikkerhets- og ordensmessige utfordringer ved arrangementer, særlig i forbindelse med fotballkamper. Det forslaget som nå er sendt departementet, er resultatet av en intern høringsprosess hvor politidistriktene og Kripos ble bedt om å vurdere behovet for å styrke hjemmelsgrunnlaget for politiets arbeid med tribunevold og voldelige fotballsupportere.

Politidirektoratet anbefaler at politiet gis et bedre hjemmelsgrunnlag for å ilegge mer omfattende oppholdsforbud enn det politiloven og straffeprosessloven gir adgang til i dag. Konkret foreslås det en utvidelse av straffeprosessloven § 222 b for å styrke politiets hjemmelsgrunnlag. Forslaget til lovendring skal nå behandles i departementet. Det er akkurat mottatt. Vi har en meget handlekraftig regjering og et handlekraftig justis- og beredskapsdepartement, men vi har ikke ferdigstilt det arbeidet i perioden fra 5. februar.

Samtidig vil jeg sammen med kulturministeren snarlig gjennomføre et møte med Norges Fotballforbund. Det er viktig for oss å høre deres synspunkter på forslaget til lovendring som har kommet, og diskutere andre aktuelle tiltak for å styrke arbeidet mot tilskuerbråk og voldelige supportere i forkant av en ny sesong. Det er viktig med en nær dialog. Vi har felles interesse av og ansvar for å sikre trygge rammer rundt fotballarrangementer. Jeg oppfatter at det i utgangspunktet allerede er et godt samarbeid mellom politiet og fotballmiljøene, både med Norges Fotballforbund og med klubbene. Jeg vil trekke frem at det er etablert et nasjonalt fotballinformasjonspunkt, NFIP, som Kripos har ansvar for. Kripos koordinerer det nasjonale etterretningsarbeidet, i samarbeid med politidistriktene, og kontakten med andre land og med Interpol. Videre gjennomføres det samordningsmøter og dialog med Norges Fotballforbund ved siden av dette.

I tillegg til å se på nye virkemidler, som f.eks. spørsmålet om lovendring som representanten Bøhler tar opp i spørsmålet, må vi også se på de mulighetene vi allerede har.

Det er viktig med nødvendig tilstedeværelse fra politiets side når slike utfordringer oppstår. Like viktig er det gode, forebyggende arbeidet med tidlig innsats. Det å kunne komme i forkant av at problemer utvikler seg, skal selvfølgelig alltid være idealet.

I møter med Norges Fotballforbund ser jeg frem til å diskutere hvordan vi rent faktisk kan forberede oss bedre i forkant av årets sesong. Vi bør ha gode forutsetninger, siden vi er enige om målet, nemlig at idretten ikke skal være beskjemmet av vold og ordensforstyrrelser i og utenfor tribunen.

Jan Bøhler (A) [14:00:33]: Jeg takker statsråden for et positivt svar.

Jeg vil gjerne understreke at de aller, aller fleste fotballsupportere er positive mennesker som gleder seg over idrett, og som vil være sammen. De er i alle aldre – menn og kvinner, gutter og jenter, barn og unge, familier. De fortjener å kunne komme til fotballstadionet i et trygt miljø og bare kunne kose seg – og ikke være redd for at det skal oppstå sånne hendelser.

Det samme gjelder de frivillige som stiller opp for fotballklubbene som vakter, som frivillige mannskaper, for å ivareta publikum. De fortjener heller ikke å bli utsatt for risiko. Som jeg kjenner til, noen av dem er blitt utsatt for trusler fordi de har holdt de voldelige risikosupporterne i sjakk eller unna stadion.

Til det jeg vil spørre om. Det er helt riktig at det er et godt samarbeid mellom idretten og politiet om dette, men både politiet og idretten, slik jeg kjenner det, ønsker at idretten skal få mindre ansvar, og at samfunnet skal ta mer ansvar gjennom en lovendring.

Statsråd Anders Anundsen [14:01:39]: Jeg er selvfølgelig helt enig med representanten Bøhler i – og er veldig glad for – at de aller, aller fleste fotballsupportere er skikkelige, ryddige, positive og ivrige mennesker. Jeg registrerte i går under en debatt om endringer i flaggloven at det er en del av de samme ivrige supporterne i denne sal.

Formålet med en slik lovendring vil være at politiet kan gripe inn i større grad enn det de kan i dag, og således ta et enda større ansvar enn det de gjør. Jeg kan ikke konkludere med resultatet av det arbeidet som nå gjøres i departementet, men jeg opplever at både Norges Fotballforbund og politiet er samstemte i det som er formålet. Det er viktig å ha den nære, gode dialogen for å sikre at vi både utnytter det potensialet vi har innenfor gjeldende regelverk, og at vi raskt får eventuelle lovendringer på plass.

Jan Bøhler (A) [14:02:35]: Jeg takker for svaret. Jeg fikk dessverre ikke fullført hele spørsmålet mitt i stad, så jeg skal gjøre det nå.

Jeg har jo sett dette på nært hold. For eksempel da Lillestrøm-supportere var på Grorud i mai i fjor, dukket det opp andre casualsgrupper – fra bl.a. Vålerenga, som er kjent – for å lage slåsskamper inne på et åpent område der. Det var veldig godt samarbeid med politiet, men stor fare for publikum og for alvorlige hendelser. Så dette er noe som det haster å komme videre med før en ny sesong.

Det har vært et veldig nært samarbeid med dem som jobber med dette i idretten, om at man trenger en lovendring. Tanken er at samfunnet skal ta en større del av ansvaret – en mindre del av ansvaret legges på de frivillige vaktene – og få større mulighet til å forebygge. Det lovforslaget som er lagt fram, er – som statsråden var inne på – forebyggende. Det vil kunne hindre at de som ved flere anledninger har vært aktive i sånne voldsepisoder, ilegges mer omfattende forbud mot å komme til stadion og områdene rundt – f.eks. en søndag det spilles kamper.

Presidenten: Statsråd Anundsen, vær så god.

Jan Bøhler (A) [14:03:38]: Lovforslaget er fordringen. Jeg lurer på: Når kan statsråden tenke seg å komme med det?

Presidenten: Statsråd Anundsen, vær så god.

Statsråd Anders Anundsen [14:03:43]: Det var så vidt representanten Bøhler kom til spørsmålet sitt!

Jan Bøhler (A) [14:03:46]: Ja, jeg har mye jeg vil si!

Statsråd Anders Anundsen [14:03:48]: Som jeg har sagt, fikk vi dette over til departementet 5. februar. Arbeidet er i gang. Vi er i nær dialog med både Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund og Politidirektoratet. Intensjonen er at dette skal kunne få virkning så raskt som mulig. Samtidig må dette gjennom de ordinære prosessene, slik en lovendring må. Jeg vil komme tilbake til konklusjonene når de foreligger.


Kilde: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-p ... 14/140226/

la bomba
un'99
Posts: 35
Joined: 31 Oct 2012, 18:51

Re: Mot den moderne fotballen

Postby la bomba » 27 Feb 2014, 22:22

Ble akkurat vedtatt på årsmøte til Rosenborg at «Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion». Det må med andre ord et årsmøtevedtak til for å kunne selge stadionnavnet.

User avatar
Baddas
BGG
Posts: 379
Joined: 31 Oct 2012, 12:18

Re: Mot den moderne fotballen

Postby Baddas » 27 Feb 2014, 22:39

la bomba wrote:Ble akkurat vedtatt på årsmøte til Rosenborg at «Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion». Det må med andre ord et årsmøtevedtak til for å kunne selge stadionnavnet.


Herlig. Dessverre synd at det kun er hos RBK og Brann vi supportere mobiliserer til årsmøtene.

User avatar
SumatraSumatra
Gyldenlöves
Posts: 31
Joined: 03 Nov 2012, 18:08

Re: Mot den moderne fotballen

Postby SumatraSumatra » 07 Apr 2014, 18:18

Kan jo være interessant for noen (publisert før seriestart):

INGEN med vedet i behold kan vel tro at noen følger norsk fotball fordi vi mener den kan konkurrere med den engelske, spanske eller tyske ligaen. Selvsagt ikke. Vi følger norsk fotball og vårt lokale lag fordi fotball er mye mer enn resultater, titler og superstjerner. Våre norske lag binder lokalsamfunnet du og jeg lever i hver eneste dag sammen. De tilfører oss stolthet og en felles glede. En stolthet over å se en du vokste opp med springe rundt på gressmatta i den stolte drakta vi alle drømte om å få muligheten til å tre over hodet en gang. De sørger for at vi står sammen om noe, samme hvor mye vi krangler om naboens høye hekk som skjermer for sola i hagen og samme hvor mye lagergutta på Falconbridge irriterer seg over den overbetalte sjefen som tar ut seks uker ferie i året, på stadion står vi sammen om laget vårt.


Hele innlegget: http://gyldenloves.blogspot.no/2014/03/lukta-av-seriestart.html
En kakao me' dobbel kræm!


Return to “Tribunekultur”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron

Logg inn